فهرست بستن

کارگروه فیزیک

کارگروه فیزیک خانه علم به عنوان متولی بخش فیزیک و هماهنگ کننده خانه علم با دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است. هدف این کارگروه آموزش علم فیزیک با شیوه‌های نوین به دانش آموزان و عموم مردم است و در راستای آشنا‌‌ سازی عموم مردم به علم روز فیزیک و فعالیت‌های آماتوری نجومی فعالیت می‌کند. این کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشجویان دکتری فیزیک است که در بخش‌های فیزیک نظری، فیزیک کاربردی و نجوم آماتوری می‌تواند نیاز علاقه‌مندان را پاسخ دهد. بخش‌هایی  از برنامه های اجرا شده یا پیش‌بینی شده در این کارگروه به صورت زیر است:

 – نمایشگاه نمودواره‌های فیزیکی خانه علم

 – کارگاه عکاسی

 – برگزاری کلاس‌های آموزشی فیزیک (انتقال مباحث علمی دانشگاهی به زبان ساده برای همه)

 – ساخت ابزارهای فیزیکی و نجومی

 – تور آسمان شب

 – رصد خورشیدی

 – تحقیقات آماتوری نجومی

اعضای کارگروه فیزیک:

دکتر احسان احدی اخلاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر فائقه حاجی‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترحامد زندی

عضو هیئت علمی دانشگاه

علیرضا دخیلی

دانشجوی دکتری فیزیک