فهرست بستن

فلسفه و اهداف

یکی از وظایف عمده دانشگاه‏‌ها ارتقاء سطح دانش و فرهنگ علمی جامعه پیرامون خود است. برای دستیابی به این هدف، دانشگاه باید در ارتباط مستمر و نزدیک با آحاد جامعه بویژه نسل جوان از قبیل دانش آموزان و دانشجویان بوده و در این راستا تعامل مناسبی داشته باشد. با توجه به اینکه علوم پایه مبانی دانش و تفکر مورد نیاز جهت گسترش کاربردهای علم و فناوری را فراهم می‌‏آورد و همچنین این دانشگاه با هدف آموزش و پژوهش در شاخه‌‏های مختلف علوم پایه تاسیس شده است، موضوع ترویج و تشویق علوم پایه مابین آحاد جامعه و نسل جوان از جمله اهداف این دانشگاه به شمار می‏‌آید. خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جهت نیل به اهداف فوق الذکر بویژه با هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ علمی استان زنجان و یکپارچه کردن و سازمان‏دهی فعالیت‏های مورد نیاز توسط دانشگاه در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است. از جمله اهداف خانه علم می‌‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد انگیزه‏،·  علاق‏ه‌مندی به علوم پایه و تفکر در مباحث علوم پایه
  • برقراری ارتباط میان دانشگاه و جامعه از طریق ارایه مطالب و نتایج علمی به زبان ساده برای عموم
  • رشد و پرورش استعدادهای درخشان در علوم پایه
  • بررسی و پژوهش درباره مسایل و مشکلات عمومی آموزشی و فرهنگی رشته‏‌های علوم پایه و ارایه راه‏کارهای مناسب