فهرست بستن

کارگروه ریاضی

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به همراه تنی چند از دانشجویان مقطع دکتری ریاضی و معلمان علاقمندی که به نحوی با دانشکده ریاضی مرتبط هستند از سال‌ها پیش گرد هم آمده‌اند و در راستای ارتباط هرچه بیشتر دانش‌آموزان، معلمان و اولیا با دانشگاه تلاش می‌کنند. در قسمت روبرو به معرفی اعضای این گروه می‌پردازیم. قابل ذکر است که اعضای هیئت علمی همگی در دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان مشغول به کار هستند.

اعضای کارگروه ریاضی:

دکتر سعاد ورسایی

عضو هیئت علمی

دکتر خدیجه ندایی اصل

عضو هیئت علمی

دکتر سعید کرمی زرندی

عضو هیئت علمی

دکتر علی طاهرخانی

عضو هیئت علمی

محمد محمدی

دانشجوی دکتری ریاضی

محمود اعجازی

دبیر منطقه ۷ تهران

 مهدی مفیدی احمدی

دبیر ناحیه ۲ زنجان