فهرست بستن

کارگروه علوم زمین

با در نظر گرفتن نقش دانشگاه‌ها در ترویج علوم پایه درجامعه، متخصصین علاقه‌مند به ارتقای سطح دانش و فرهنگ علمی در حوزه علوم زمین به عنوان اعضا کارگروه تخصصی علوم زمین در خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه انتخاب شدند.

معرفی شگفتی‌های سامانه زمین و پدیده‌های مرتبط با آن مانند آتشفشان، زلزله، آلودگی محیط زیست و گرمایش جهانی از موضوعات مورد توجه کارگروه علوم زمین است. با هم‌یاری اعضا دانشکده علوم زمین دو کارگاه علمی و آموزشی در بهار و تابستان ۱۳۹۷ برگزار شد. مطالب ارائه شده متناسب با گروه‌های سنی از دبستان تا دبیرستان در نظر می‌شود. عناوین مورد بحث شامل موارد زیر است.

  • سامانه زمین و مولفه‌های تشکیل دهنده آن.
  • زمین لرزه و شناخت امواج لرزه‌ای.
  • راه‌های مقابله با زمین لرزه و آمادگی در زمان وقوع آن.
  • گرمایش جهانی و آثار زیست محیطی آن.

اعضای کارگروه زمین:

دکتر مهناز رضائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر خلیل متقی

عضو هیئت علمی دانشگاه

  دکتر مجید عباسی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

علی نیکنام

دانشجوی دکتری