فهرست بستن

کارگروه علوم زیست

این کارگروه زیر نظر اساتید دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فعالیت می‌کند. اعضای این کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه و دانشجویان کارشناسی ارشد می‌باشد. ما در این مجموعه سعی داریم دانش‌آموزان و علاقمندان به علم زیست‌شناسی را با مفاهیم بنیادی در علم زیست‌شناسی، به شیوه‌ای جذاب و خلاقانه همراه با انجام آزمایشات اختصاصی آشنا کنیم. در این راستا از مجموعه کارگاه‌هایی تحت عنوان کلی از زیست تا زندگی برگزار می‌شود و آموزش به صورت تئوری و عملی صورت می‌گیرد.

اعضای کارگروه علوم زیستی:

دکتر شیوا اکبری بیرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای فرج‌اللهی

دانشجوی دکتری پیوسته بیوشیمی

آقای جمشید مهروند

دبیر آموزش و پرورش

فاطمه حکیم

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

پرناز نیازی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

مشهید دانش

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک